ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 ศึกษาดูงาน ณ อำเภอปากช่องและอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2021 เวลา 15:05 น.

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงอำเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 ศึกษาดูงาน ณ อำเภอปากช่องและอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร